De geschiedenis

Hotel Karsten Norg vroeger

De geschiedenis van hotel Karsten

De geschiedenis van de naam Karsten in de Norgse horeca is een bijzondere en gaat maar liefst terug tot 1713 toen de eerste Karsten een herberg begon aan de Brink in het dorp. Het runnen van de herberg deed deze Karsten naast zijn beroep als landbouwer. Bijna 150 jaar later, zo rond 1848, zijn er in de archieven verwijzingen te vinden naar landbouwer Luchien Karsten met zijn logement en café ‘Het bruine Paard’. Toen Luchien Karsten overleed in 1915 nam zijn enige zoon Karst het logement over en werd deze gerund door diens vrouw, Anna. Net zoals zijn vader Luchien en zijn verdere verwant uit het begin van de 18e eeuw, had ook Karst andere werkzaamheden naast het logement en handelde hij in vee. Waren er gasten, die slaapplekken nodig hadden, dan verbleven deze in de kamers van de kinderen van de familie.

Vanaf 1925 maakte ‘Het bruine Paard’ een modernisering door. De oude boerderij waarin het logement en café gehuisvest waren, werd afgebroken en in 1926 werd er een nieuw gebouw geplaatst. Hierin kwamen vijf hotelkamers met elektriciteit. Dit betekende tevens een einde aan de veehandel door de familie Karsten maar Karst nam wel een andere taak op zich. In 1925 startte hij in samenwerking met de gemeente en de provincie een autobusdienst waarmee vooral schoolkinderen werden vervoerd. Deze taak werd definitief door een ander vervoersbedrijf overgenomen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Naast een autobusdienst werd het hotel ook uitgebreid met een garage en een benzinepomp die in 1948 elders naar het dorp werden verplaatst. Gedurende de oorlogsjaren werd hotel Karsten gevorderd door de Duitsers en daarna verbleven er Canadezen in het gebouw. Na de oorlog moest het interieur geheel worden vernieuwd. In 1942 ging het hotel over van Karst Karsten naar zijn zoon Luchien Karsten. Luchien verbouwde en vernieuwde het hotel meerdere malen tot aan 1980. In dat jaar verkocht hij het hotel aan niet-verwanten vanwege een gebrek aan opvolging. De naam Karsten is gelukkig tot op heden verbonden gebleven met het hotel.